Now Hiring

ATTRACTIVE WAITING STAFF

 

¥2,000/hour - 7PM-3AM

 

Please call 03-6459-2177 for an interview

Sundown City

1-13-8 Roppongi, Minato-ku

Miryoku-tekina taiki sutaffu 2, 000-en/ jikan - gogo 7-ji 〜 3-ji intabyū ni tsuite wa 03 - 6459 - 2177 ni o denwa kudasai sandaunshiti minatokuroppongi 1 - 13 - 8